aşüftə

aşüftə
f. 1) həyəcanlı; 2) qarmaqarışıq; 3) m. vurğun, məftun

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • aşüftə — sif. <fars.> klas. 1. Əhvalı pozulmuş, pərişan, qarışıq. Şikəstə xatirü məhzun, sözü aşüftə, digərgun; Tutub nəqşi rəhiMəcnun, gəzər vəhşi kimi səhra. Nəb.. Qurd dedi: çox çox yanıram halına; Xatirim aşüftədir əhvalına. A. S.. Aşüftə olmaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşüftəhal — z. klas. Əhvalı pozğun, pərişan. Aşüftəhal etmək (eyləmək) – əhvalını pozmaq, məyus etmək, pərişan etmək. Məni bir zülfi mişkinin qəmi aşüftəhal eylər. Q. Z.. Aşüftəhal olmaq – əhvalı pozulmaq, məyus olmaq, pərişan olmaq. Aşüftəhal oldu bu axşam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşüftəəhval — f. və ə. bax: aşüftəhal …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aşüftəlik — is. 1. Əhvalı pozğunluq, pərişanlıq. Oldu, Vahid, xatirimdə cəmkən aşüftəlik; Müttəsil çəkməkdən ol zülfipərişan fikrini. Ə. V.. 2. Məftunluq, dəlicəsinə vurğunluq, aşiqlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşuftəməğz — ə. və f. 1) dəli, beyni zədəli; 2) çaşmış, çaşqın, sərsəm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aşüftəhal — f. və ə. halı pozulmuş, bikef, həyəcanlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aşüftəruzgar — f. vəziyyəti pərişan, halı pozğun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • — 1. 1. sif. Qar, süd, tabaşir rəngli (qara əksi). Ağ saç. Ağ köpük. – Sona gülümsünüb, ağ əlləri ilə Bahadırın əlindən tutub çəkdi. N. N.. 2. sif. Təmiz, yazılmamış. Ağ kağız. Ağ dəftər. 3. is. Gözün buynuz təbəqəsində əmələ gələn ağımtıl ləkə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”